• Zwiększ czcionkę
  • Wersja:
  • KONTRASTOWA
  • Kontakt


Kalkulator hipoteczny
 

Kalkulator hipoteczny przeznaczony jest do wyliczania pierwszej raty kredytu hipotecznego w walucie polskiej i w walucie obcej. Kolejne raty mogą się zmieniać zależnie od m.in. wysokości stóp procentowych, kursów walutowych (w przypadku kredytów indeksowanych do walut obcych), zmian różnicy między kursem kupna a kursem sprzedaży waluty obcej (tzw. spread w przypadku kredytów w walutach obcych).

Przy kredycie spłacanym w ratach malejących należy pamiętać, że raty w naturalny sposób zmniejszają się w miarę spłaty kapitału kredytu (o ile równolegle nie wzrasta stopa procentowa, kurs walutowy i inne czynniki wpływające na wysokość raty).

Kalkulator nie wylicza harmonogramu spłaty kredytu.

Rodzaj kredytu
Rodzaj raty
Kwota kredytu do spłaty
Liczba rat
Oprocentowanie roczne%
Spread%

  
  
  
Co będzie w wypadku:
wzrostu stóp procentowych %
osłabienia złotówki %

Oblicz

Wyniki:
wysokość raty
w tym odsetki
w tym kapitał
  

  

  

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii. Więcej informacji w Polityce prywatności